Protectia datelor cu caracter personal

I. Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul PUB STORY SRL

1. Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal - click aici -

2. Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate:

II. Legislație relevantă:

1. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) - click aici -

2. Lege nr. 102 din 3 mai 2005 privind infiintarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - click aici -

3. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - click aici -

4. Lege nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice - click aici -

5. Decizie nr. 128 din 22 iunie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 - click aici -

III. Link-uri utile:

1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - click aici -

2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) - click aici -

3. Bordul European de Protecția Datelor (EDPB) - click aici -

IV. Datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor (RPD)

Roxana-Mihaela Tănase
Telefon: (+40)787 697 625
E-mail: roxana.tanase@pub-story.com